Coca-Cola lợi nhuận cao hơn - Phân tích - 08-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Coca-Cola trở lại cao hơn với mức lợi nhuận 1,11% trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, đồng thời thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại và thoát khỏi tình trạng bão hòa mua quá mức trong RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm vào mức kháng cự 53,78, miễn là nó giữ trên 49,90.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng