Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 08-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD hiện phải đối mặt với áp lực tiêu cực để tiến tới kiểm tra tiềm năng đối với mức hỗ trợ quan trọng tại mức 0,7230, miễn là giá trên mức này, do đó, kỳ vọng về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực, nơi việc phá vỡ nó sẽ đẩy giá để bắt đầu điều chỉnh giảm giá trong ngày, trong khi giá cần phải phá vỡ 0,7310 để dễ dàng thực hiện sứ mệnh hướng tới các mục tiêu tích cực của chúng tôi, bắt đầu ở mức 0,7440.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7225 và 0,7340

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng