Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 08-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cố gắng phá vỡ hỗ trợ của cờ giảm, để giảm mạnh và tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi là 40,80, hỗ trợ việc tiếp tục kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi trong phần còn lại của ngày, cho thấy việc vượt qua mức đã đề cập sẽ kéo dài sóng giảm để đạt tới 40,00 như một trạm tiếp theo, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm mức 42,60 rồi 43,60 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm