Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 08-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô được giao dịch với sự tiêu cực mạnh, bắt đầu áp vào ngưỡng 38,00 đô la, hỗ trợ việc tiếp tục kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi trong phần còn lại trong ngày và chúng tôi tin rằng con đường đang mở để hướng tới mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi đạt mức 36,08, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm yêu cầu phải giữ dưới 40,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,50 và kháng cự 40,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm