Cập nhật giữa trưa cho Silver 08-09-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục dao động gần mức 26,90 và hiện đang di chuyển xuống dưới mức đó, điều này giữ cho kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi có hiệu lực cho ngày hôm nay, nhắm mục tiêu mức 25,06 làm trạm chính tiếp theo.

EMA50 hỗ trợ kỳ vọng di chuyển xuống thấp hơn, sẽ vẫn hợp lệ với điều kiện giữ dưới mức 26,90 và 27,15.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,00 và kháng cự 27,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm