Cập nhật giữa trưa cho Vàng 08-09-2020


Economy analysis


Giá vàng giữ sự ổn định dưới mức 1934,86, giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong thời gian còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực đến từ đường EMA50, chờ đợi thăm dò mức 1901,80 như một mục tiêu chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sự sụt giảm dự kiến ​​yêu cầu phải giữ dưới mức 1934,86 và 1938,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1910,00 và kháng cự 1945,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm