Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 08-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục giao dịch tiêu cực rõ ràng để di chuyển khỏi ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá, hỗ trợ việc tiếp tục kỳ vọng xu hướng giảm của chúng tôi trong thời gian còn lại trong ngày, nhắm mục tiêu mức 1.3000 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định dưới mức 1.3195 và 1.3245.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3050 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm giá