GBPJPY tiếp tục tăng - Phân tích - 8-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã thành công vượt qua mức trung bình 55 đã hình thành rào cản bổ sung ở mức 134,55, để bắt đầu ghi lại một số mục tiêu mới bằng cách đạt 135,40, trong khi các chỉ số chính cung cấp động lực tích cực, cho phép chúng tôi đề xuất sớm vượt qua mức 135,70 để làm mới áp lực lên mức điều chỉnh Fibre 50% ở mức 136,65 làm mục tiêu tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 134,50 đến 135,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish