Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 08-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy giao dịch tích cực trong nỗ lực di chuyển khỏi hỗ trợ của kênh tăng chính, nhưng giá vẫn bị giới hạn giữa các phím xu hướng được thể hiện bằng hỗ trợ 1.1785 và kháng cự 1.1860, điều này giữ cho thái độ trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến khi xác nhận vi phạm các mức được đề cập sau đó phát hiện xu hướng tiếp theo của nó một cách rõ ràng.

để nhận ra chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​từ vi phạm, vui lòng xem lại báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập