Đồng EURJPY đe dọa sự ổn định tích cực - Phân tích - 8-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY lặp lại tạo áp lực tiêu cực lên hỗ trợ của kênh tăng giá nằm gần 125,40, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên nằm gần mức 20, kịch bản sắp tới phụ thuộc vào sự ổn định của hỗ trợ này, bạn nên tránh sang một bên và chờ đợi đóng cửa hàng ngày tiếp theo để tránh mọi tổn thất có thể gây ra do thay đổi xu hướng đột ngột.

nhắc bạn rằng sự ổn định của mức hỗ trợ hiện tại sẽ tăng cơ hội nhắm mục tiêu các mức tích cực có thể bắt đầu ở mức 126,75 và 127,40, trong khi việc chuyển sang đường giảm giá sẽ buộc nó phải chịu một số khoản lỗ khi đạt tới 124,90 và 124.10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,90 đến 124,90

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập