Bạch kim củng cố trên mức trung bình động - Phân tích - 8-9-2020


Economy analysis


Giá bạch kim tiếp tục hình thành giao dịch đi ngang trong ngày, cố gắng đối mặt với tiêu cực ngẫu nhiên đạt dưới mức 50, để giữ sự ổn định tích cực trên mức trung bình động 55, để hình thành hỗ trợ thêm tại 870,00.

chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thu thập được động lực tích cực để củng cố nỗ lực tăng giá, để bắt đầu ghi lại một số mục tiêu tích cực bởi đợt tăng giá lên 980,00 và 1040,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 870,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng