Giá đồng lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 8-9-2020


Economy analysis


Bất chấp sự yếu kém của giá Đồng trong phiên giao dịch trước, nhưng việc tiếp tục đóng cửa tích cực trong kênh tăng giá hỗ trợ đề xuất tăng giá của chúng tôi, mục tiêu mức 3.1200 đạt mức kháng cự 3.3000.

< p> chúng ta nên xác nhận rằng sự ổn định của hỗ trợ chính hiện tại tại 2.9100 là rất quan trọng để xác nhận giới hạn giao dịch trong phạm vi tăng giá, lưu ý rằng việc tiếp tục dao động ngẫu nhiên trong mức quá mua sẽ giảm bớt sứ mệnh thu thập động lượng tích cực cần thiết để đạt được các mục tiêu được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.9700 đến 3.1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng