USDCHF đạt được mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 08-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cố gắng đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,9192 và ổn định ở đó, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn để phá vỡ mức này và mở đường cho sự điều chỉnh tăng giá hơn trong ngày và ngắn hạn, vì mục tiêu tiếp theo nằm ở 0,9305.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,9115 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động lên giá để trở lại chính theo dõi giảm giá một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9140 và kháng cự 0,9250.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá