AUDUSD theo dõi chặt chẽ - Phân tích - 08-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch đi ngang và chặt chẽ kể từ ngày hôm qua, giải quyết xung quanh đường hỗ trợ của kênh tăng chính, nhận thấy rằng stochastic đạt được động lượng tích cực rõ ràng, đang chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 0,7440 .

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 0,7230 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7225 và 0,7340

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng