Giá dầu thô hoàn thành mô hình tiêu cực - Phân tích - 08-09-2020


Economy analysis


Các giao dịch gần đây của giá dầu thô bị giới hạn trong mô hình cờ hiệu giảm giá xuất hiện trên biểu đồ nhỏ, lưu ý rằng giá bắt đầu ngày hôm nay tiêu cực để phá vỡ đường hỗ trợ của mô hình này và bắt đầu kích hoạt hiệu ứng tiêu cực của nó, hỗ trợ cơ hội tiếp tục giảm xu hướng trong ngày, lấy mục tiêu 36,08 làm trạm chính tiếp theo.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 40,40 để tiếp tục giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,50 và kháng cự 40,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm