Giá bạc lắng xuống dưới mức hỗ trợ - Phân tích - 08-09-2020


Economy analysis


Giá bạc lắng xuống dưới mức 26,90, điều này khiến giá chịu áp lực tiêu cực dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự sụt giảm trong ngày hôm nay và chủ yếu hướng đến khu vực 25,06, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ xu hướng giảm dự kiến.

< p>

< một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,00 và kháng cự 27,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá