Bạch kim bắt đầu tăng - Phân tích - 8-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim giữ mức ổn định tích cực trên mức 800,00, để nhận thấy sự bắt đầu hình thành sóng tăng và tăng cơ hội làm mới cuộc tấn công tăng giá chính được chờ đợi.

Ngoài ra, stochastic tiếp tục cung cấp động lực tích cực để tăng cơ hội di chuyển tới hàng rào 870,00, trong khi vượt qua mức này sẽ giảm bớt nhiệm vụ tiếp cận các trạm bổ sung bắt đầu từ 915.00.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 820,00 đến 870,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish