Giá vàng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ - Phân tích - 08-09-2020


Economy analysis


Giá vàng kết thúc ngày hôm qua dưới 1934,86, điều này khiến giá chịu áp lực tiêu cực dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, trên đường kiểm tra chủ yếu là 1901,80, được hỗ trợ bởi đường EMA50.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, có cân nhắc rằng việc vi phạm các mức 1934,86 1938,00 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1910.00 và kháng cự 1945.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm