USDCAD quay trở lại để kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 08-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD quay trở lại tăng và kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, hiện giảm xuống còn 1,3110, kèm theo mất ngẫu nhiên đối với động lượng tích cực và đạt đến các vùng quá mua, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục như mong đợi xu hướng giảm trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1.2960.

Việc phá vỡ 1.3060 sẽ giúp giảm bớt sứ mệnh đạt được mục tiêu đã đề cập ở trên, trong khi việc tiếp tục làn sóng giảm giá yêu cầu sự ổn định của mức đóng cửa hàng ngày dưới mức 1,3110.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1,3030 và mức kháng cự 1,3160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm