GBPUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 08-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã xác nhận việc phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá sau khi đóng nến hàng ngày bên dưới nó, điều này mở ra cách để bắt đầu điều chỉnh giảm đối với mức tăng được đo từ 1.1447 lên 1.3482 và mở đường để hướng tới mức điều chỉnh đầu tiên ở mức 1.3000.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay trừ khi giá vượt qua mức 1.3195, theo sau là 1.3245 mức và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3050 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm