Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 07-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent ổn định gần mức 42,00 và nó đang chịu áp lực tiêu cực liên tục từ đường EMA50, chờ đợi tiếp tục xu hướng giảm nhắm mục tiêu mức 40,80 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào ổn định dưới mức 43,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 43,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm