Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 07-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy xu hướng giảm nhẹ khi di chuyển ở ngưỡng cản 39,00 đô la, chờ đợi thêm các động thái đi xuống để vượt qua mức 38,73 và hướng tới mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi là 36,08.

nói chung, chúng tôi tiếp tục ưu tiên xu hướng giảm trong các phiên sắp tới trừ khi phá vỡ mức 40,40 và giữ trên mức đó, cho thấy rằng đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ ngưỡng hỗ trợ dự kiến ​​của sóng giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 38,00 và mức kháng cự 40,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

< div>