Cập nhật giữa trưa cho Silver 07-09-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động gần mức 26,90 mà không xác nhận xu hướng của nó theo mức này, điều này giữ thái độ trung lập của chúng tôi có giá trị cho đến khi xác nhận việc phá vỡ hỗ trợ này hoặc phá vỡ mức kháng cự 27,70, để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo.

để nhận biết chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​từ vụ vi phạm, vui lòng xem lại báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,80 và kháng cự 27,45.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức nêu trên