Giá đồng bò về phía kháng cự - Phân tích - 8-7-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục tăng tích cực, tận dụng tính tích cực ngẫu nhiên, để tăng cơ hội đạt mức kháng cự của kênh tăng giá ở mức 2.8050, nhắc nhở bạn rằng kịch bản tăng giá điều chỉnh dựa trên sự ổn định của 2.6200 đường hỗ trợ, trong khi chúng ta cần giám sát hành vi giá trong trường hợp vượt qua ngưỡng kháng cự được nhắm mục tiêu để quản lý để phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,7160 đến 2,8050

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish