Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 07-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD phải đối mặt với một áp lực tiêu cực mới để tấn công hỗ trợ của kênh tăng chính, điều này đòi hỏi phải lưu ý từ giao dịch sắp tới, nơi sự tiếp tục của áp lực tiêu cực và phá vỡ 1,3175 sẽ ngăn đà tăng được đề xuất trong các báo cáo cuối cùng của chúng tôi và buộc giá bắt đầu điều chỉnh giảm trong ngày, trong khi giá cần phải giải quyết trên mức đã đề cập để xác nhận tiếp tục xu hướng tăng giá mà các mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 1,3285 và mở rộng đến 1,3475 sau đó là 1,3580.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3120 và kháng cự 1.3320.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng