Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 07-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy giao dịch đi ngang và phạm vi hẹp kể từ buổi sáng và nó duy trì dưới mức 1.1860, chờ vượt qua mức này để củng cố cơ hội tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, tùy thuộc vào sự ổn định trên mức 1.1790 - 1.1760, trong khi các mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1.1916 sau đó là 1.2045.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1916.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng