Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 04-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tiêu cực mạnh mẽ để mở đường hướng tới mục tiêu chờ đợi thứ hai của chúng tôi ở mức 38,73, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi được hỗ trợ bởi stochastic và sự tiêu cực của đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ bên dưới 41,85 để đạt được các mục tiêu đã chờ đợi.