Phân tích cuối ngày cho Vàng 04-09-2020


Economy analysis


Giá vàng giảm xuống dưới đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính, để hướng tới khả năng chuyển sang xu hướng giảm, trên đường đi đến mức 1901,80 ban đầu trong trường hợp chúng tôi đóng cửa hàng ngày dưới 1934,86, lưu ý rằng vượt qua mức này và giữ trên nó một lần nữa sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng tăng chính và hướng tới các khu vực 1967,90 như mục tiêu chính đầu tiên.