Giá cà phê tiếp tục tăng - Phân tích - 7-9-2020


Economy analysis


Giá của hợp đồng cà phê đã thành công trong việc phá vỡ rào cản ban đầu ở mức 126,70 để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá và thông báo ghi nhận mức 135,00 gần đây, để xác nhận đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng tăng giá.

< p> Stochastic dao động liên tục trong các vùng quá mua hỗ trợ tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi bằng cách cung cấp thêm động lực tích cực để giữ tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi cho đến khi chạm đến ngưỡng cản tiếp theo tại 139,30.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là từ 127,00 đến 139,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng