EURJPY giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 7-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY tiếp tục đối mặt với áp lực tiêu cực, cần lưu ý cung cấp một mức đóng cửa tích cực mới, để giữ sự ổn định của nó trên mức hỗ trợ của kênh tăng chính ở mức 125,40, để tăng cơ hội ghi lại các mục tiêu tích cực nằm ở mức 126,70 đạt đến mức 127,40 trong giai đoạn sắp tới.

lưu ý rằng giá EURJPY cố gắng đạt đến dưới mức hỗ trợ hiện tại và giữ ở dưới mức này sẽ buộc nó phải hủy bỏ đề xuất tăng giá, để bắt đầu tạo ra một mức tiêu cực mạnh giao dịch có thể đẩy nó xuống mức 124,90 và 124,10 trong giai đoạn đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,40 đến 126,75

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng