GBPJPY phải đối mặt với những áp lực tiêu cực mới - Phân tích - 7-9-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY tiếp tục trì hoãn các nỗ lực tăng giá, vì nó phải đối mặt với áp lực tiêu cực thêm bởi mức ngẫu nhiên đạt dưới mức 50, buộc nó phải giải quyết dưới mức cản ban đầu ở mức 142,00.

mặc dù giá ổn định trong các mức của kênh tăng giá cho đến thời điểm này, nhưng sự ổn định của rào cản đã đề cập và việc tiếp tục đối mặt với áp lực tiêu cực khiến chúng tôi thích biến động điều chỉnh giảm hơn cho đến khi kiểm tra mức hỗ trợ ban đầu tại 139,80, sau đó bắt đầu đổi mới cuộc tấn công tăng giá và ghi lại các mục tiêu tích cực tại 142,00 và 143,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 142,00 đến 139,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm