USDCHF nối lại sự suy giảm - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF quay trở lại giảm sau khi tăng tạm thời mà nó chứng kiến ​​ngày hôm qua, khi nó đã kiểm tra 0.9456 và bị trả lại từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, chờ đợi để truy cập mức 0,9351 ban đầu.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục của sóng giảm giá được đề xuất phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,9456.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,9350 hỗ trợ và 0,9470 kháng cự.