Giá đồng khẳng định sự tích cực - Phân tích - 7-9-2020


Economy analysis


Giá đồng duy trì sự ổn định tích cực trong các mức của kênh tăng giá, có thể nhận thấy bằng hình ảnh trên, giá đồng di chuyển khỏi đường hỗ trợ ở mức 2.9000, để ghi lại mục tiêu tích cực ban đầu là chạm mức 3.0650.

thành công của stochastic để đạt được mức quá mua xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tích cực bằng cách cung cấp thêm động lượng tích cực, điều này khiến chúng tôi thích nhiều hơn các nỗ lực tăng giá có thể nhắm mục tiêu 3.1200 đạt đến 3.3000 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,0000 đến 3,1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng