Giá bạc đang phục hồi - Phân tích - 07-09-2020


Economy analysis


Giá bạc mở giao dịch hôm nay tích cực khi vượt qua mức 26,90 và ổn định trên mức đó, điều này cho thấy phần đầu giá sẽ lấy lại xu hướng tăng chính, nhưng nó cần phải vi phạm 27,70 để xác nhận sự quay trở lại kênh tăng và đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, chúng tôi muốn giữ thái độ trung lập cho đến khi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 27,70 sẽ đẩy giá đạt được mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 29,80 , trong khi việc phá vỡ mức hỗ trợ 26,90 đại diện cho yếu tố tiêu cực sẽ tác động lên giá khi chạm mức 25,06 như một mục tiêu điều chỉnh tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 25,80 và mức kháng cự 27,45 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức được đề cập ở trên