Giá vàng bước lên trên ngưỡng hỗ trợ - Phân tích - 07-09-2020


Economy analysis


Giá vàng đã đưa ra các giao dịch tiêu cực rõ ràng trong các phiên trước và cố gắng phá vỡ mức 1934,86, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng giá bắt đầu tích cực vào ngày hôm nay để giao dịch trên mức đã đề cập và vẫn nằm trong kênh tăng chính, giữ kịch bản xu hướng tăng chính có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, lấy mục tiêu là 1967.90, tiếp theo là 2008.80 là trạm chính tiếp theo.

Việc vi phạm 1947.00 sẽ giúp giảm bớt sứ mệnh tiếp tục phát triển và đạt được các mục tiêu đã đề cập, trong khi Sự ổn định của mức đóng cửa hàng ngày trên 1934,86 thể hiện điều kiện quan trọng để tiếp tục xu hướng tăng giá dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1915.00 và kháng cự 1970.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng