USDCAD tiếp tục sự sụt giảm - Phân tích - 07-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD bật lên theo hướng giảm giá sau khi kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá nhỏ xuất hiện trên biểu đồ, cố gắng quay trở lại kênh giảm giá chính, hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng giảm giá chính của chúng tôi, được củng cố bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, nhắc bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 1.2960.

Việc phá vỡ mức mục tiêu sẽ mở rộng làn sóng giảm giá trên cơ sở trung hạn và dài hạn, trong khi giữ dưới mức 1.3130 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3130.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm