USDJPY giữ ổn định tiêu cực - Phân tích - 07-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY tiếp tục kiểm tra mức 106,44 và giữ sự ổn định của nó dưới mức đó, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng giảm giá của chúng tôi có giá trị trong ngày và ngắn hạn, chờ đợi để có động cơ tiêu cực hỗ trợ đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm mà mục tiêu chính tiếp theo nằm ở mức 105,20.

Chúng tôi cần lưu ý rằng việc không hợp nhất dưới mức 106,44 và vi phạm nó và giải quyết với mức đóng cửa hàng ngày trên mức đó sẽ khiến kỳ vọng giảm và khiến giá quay đầu tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,50 và kháng cự 106,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm