GBPUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực - Phân tích - 07-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã phải đối mặt với áp lực tiêu cực sau khi cố gắng vượt qua ngưỡng 1.3300, để giao dịch tiêu cực và tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng chính, nhận thấy rằng giá bật tăng từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong giai đoạn sắp tới, hãy chờ đợi vượt qua mức 1,3285 để xác nhận mở đường tiến về phía 1,3475, tiếp theo là mức 1,3580 như các trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ 1,3175 sẽ ngừng tích cực kịch bản và nhấn vào giá để bắt đầu sóng tăng điều chỉnh trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3175 và kháng cự 1.3320.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng