AUDUSD kiểm tra đường trung bình động - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD kiểm tra EMA50 và giữ sự ổn định của nó ở trên nó và hiệu ứng tích cực của mô hình tam giác đối xứng vẫn hoạt động, chờ đợi để tiếp tục giao dịch tích cực đến thăm 0,7064 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tăng giá của mình cho giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 0,6870 và giữ trên mức đó. hỗ trợ và 0,7040

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish