EURUSD kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 07-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng chính và quay trở lại tăng trở lại, nhưng giá tìm thấy mức kháng cự vững chắc tại 1.1860, nó cần phải phá vỡ nó để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng chính và hướng tới các mục tiêu tích cực của chúng tôi. bắt đầu ở mức 1.1916 và mở rộng đến 1.2045.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 1.1790 và quan trọng nhất là trên 1.1760.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1916.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng