Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 04-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD bắt đầu cung cấp giao dịch tích cực và cố gắng di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ chính của kênh tăng giá, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong giai đoạn sắp tới, được củng cố bởi sự tích cực ngẫu nhiên, chờ đợi mức tăng nhiều hơn để ghé thăm 0,7440, tiếp theo là Các mức 0,7500 đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 0,7250 để đạt được các mục tiêu được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,7230 hỗ trợ và 0,7350

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng