Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 04-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch tích cực hiện đang di chuyển trên ngưỡng cản 44,00 đô la, điều này cho thấy giá cố gắng phục hồi và lấy lại xu hướng tăng, nhưng miễn là giá dưới 45,35, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách tiếp cận ngẫu nhiên đến các vùng quá mua, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 43,00 và mở rộng đến 40,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,30 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm