Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 04-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch với sự tích cực rõ ràng để bắt đầu kiểm tra mức 41,85, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất vào buổi sáng và đẩy giá về mức 43,05 như một mục tiêu tích cực đầu tiên.

Cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn được đề xuất miễn là mức 41,85 vẫn còn nguyên, nhắc bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi mở rộng đến 38,73.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,50 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm