Cập nhật giữa trưa cho Vàng 04-09-2020


Economy analysis


Giá vàng dao động quanh mức 1934,86 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu kiểm tra mức 1967,90 ban đầu, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức 1934,86 sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực nhắm mục tiêu kiểm tra Mức 1901,80 trước bất kỳ nỗ lực tích cực nào mới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1920,00 và kháng cự 1970,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng