Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 04-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy các giao dịch tích cực sau khi xác nhận phá vỡ ngưỡng kháng cự của nêm giảm được đề cập vào sáng nay, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong phần còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi sự tích cực ngẫu nhiên, chờ hướng tới 1,3475 theo sau là 1,3580 mức đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1.3280 để tiếp tục tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3200 và kháng cự 1.3380.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng