Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 04-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cố gắng vượt qua mức trần kháng cự trong ngày được hình thành ở mức 1,1860, chờ vượt qua mức này để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu là 1,1916, tiếp theo là 1,2045 mức như các trạm chính tiếp theo.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn được đề xuất trong các phiên tới trừ khi phá vỡ mức 1.1780 và giữ dưới mức đó, lưu ý rằng chúng ta cần thận trọng trong giao dịch sắp tới, vì thị trường đang chờ đợi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ có thể gây ra sự biến động cao đối với các cặp tiền tệ và hàng hóa chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1780 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng