Khí tự nhiên vẫn tăng - Phân tích - 4-9-2020


Economy analysis


Bất chấp áp lực tiêu cực mà giá khí đốt tự nhiên phải đối mặt gần đây và hình thành mức phục hồi tiêu cực về hướng 2.400, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng tăng giá chính bằng cách thường xuyên giải quyết trên đường hỗ trợ 2.287.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập thêm động lực tích cực để xây dựng thành công các giao dịch tăng giá mới và lặp lại áp lực lên ngưỡng 2.785, trong khi việc vượt qua nó có thể kéo dài giao dịch về mức 3.180 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.350 đến 2.785

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng