EURJPY đầu hàng trước sự tích cực - Phân tích - 4-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã xác nhận sự đầu hàng của nó trước sự thống trị của xu hướng tăng giá bằng cách cung cấp mức đóng cửa tích cực mới trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 125,30, ngoài ra, cuộc biểu tình ngẫu nhiên trên 50 sẽ cung cấp cho giá động lực tích cực mới để giảm bớt sứ mệnh ghi mục tiêu tích cực là 126,75, tiếp theo là 127,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,30 đến 126,75

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng