Giá dầu Brent trong phạm vi đi ngang - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent di chuyển theo hướng đi ngang như xuất hiện trên biểu đồ, cho thấy các giao dịch yếu gần đây, chờ đợi để có động lực tích cực giúp đẩy giá di chuyển theo xu hướng rõ ràng, lưu ý rằng mức kháng cự 43,38 và 42,20 Các khóa xu hướng tiếp theo. để quay lại đường giảm giá điều chỉnh và đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 40,20 và mở rộng lên 37,86.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,50 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập