GBPJPY lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 4-9-2020


Economy analysis


Bất chấp các giao dịch yếu gần đây của cặp GBPJPY, nó tiếp tục đóng cửa tích cực trong kênh tăng giá phụ thuộc vào sự ổn định của đường hỗ trợ 137,00 bên cạnh mức 139,80 hình thành hỗ trợ bổ sung đối với các giao dịch hiện tại.

Do đó, chúng tôi sẽ chờ đợi để thu thập thêm động lực tích cực để xoay xở để làm mới cuộc tấn công tăng giá và đặt mục tiêu 142,00, tiếp theo là đạt mục tiêu bổ sung đầu tiên ở mức 143,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 140,00 đến 142,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng